MATURITNÁ SKÚŠKA 2018

Napísané: štvrtok, 08. marec 2018

Harmonogram EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
09,45 – 11,25        administrácia testov EČ MS
11,25 – 12,15        prestávka
12,20                    zverejnenie tém PFIČ MS
13,00 – 15,30        administrácia PFIČ MS    

Harmonogram EČ a PFIČ MS z anglického jazyka – úroveň B1
09,45 – 11,25        administrácia testov EČ MS
11,25 – 12,25        prestávka
12,30                    zverejnenie zadaní  PFIČ MS
13,00 – 14,00        administrácia PFIČ MS    

Príchod maturantov do školy obidva dni najneskôr  9,00 h