Prijímanie žiakov do prvého ročníka

Napísané: štvrtok, 24. január 2019

Súkromná obchodná akadémia v Plaveckom Štvrtku 351 oznamuje, že v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude prijímať pre školský rok 2019/2020 do prvého ročníka denného štúdia žiakov do týchto štvorročných študijných odborov:

Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.