Kurz podnikateľského minima pre riadenie malých podnikov v hotelierstve a gastronómii

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre existujúcich podnikateľov a zamestnancov, ktorí pracujú v hotelierstve a pohostinstve bez odbornej kvalifikácie a tých, ktorí sa neuplatnili na trhu práce so svojou pôvodnou kvalifikáciou a chcú si nájsť nové a perspektívne uplatnenie doma, prípadne v zahraničí.

Obsah kurzu:
Teoretické vedomosti z oblasti ekonomiky, organizácie a riadenia, hotelovo-gastronomických služieb, zostavenia podnikateľského plánu, stolovania a psychológie obsluhy a praktické zručnosti pri servírovaní jedál, podávaní teplých a studených nápojov a všetkých úkonov týkajúcich hotelovo-gastronomických aktivít.
Uplatnenie absolventov:
Absolventi môžu nájsť uplatnenie ako zamestnanci v hotelových a reštauračných prevádzkach, prípadne podnikať v oblasti hotelierskych a pohostinských služieb.

Rozsah kurzu:
250 hodín

Cena:
750 Eur

Organizácia kurzu:
Denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov. Praktická časť výučby bude realizovaná priamo v hotelovo-gastronomických prevádzkach.

Ukončenie kurzu:
Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní.